สมาร์ต (smart) มาดดีชะมัด ไม่แพ้รอยหยักในสมอง

สมาร์ต (Smart) คำเรียกทับศัพท์ที่เข้าใจมากกว่าการแปลตรงตัว เพราะสำหรับ ลอปติมัม คำนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงคำแปลว่า ฉลาด นั่นเป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบของคำนี้ เพราะผู้ชายที่ดู  สมาร์ต อย่างแท้จริงล้วนมาจากตัวตนที่ซ่อนอยู่ภายใน เข้าใจถึงรสนิยมและความเหมาะสมของตนเอง ซึ่งเป็นสองคำ ที่ถูกนิยามไว้ก่อนหน้านี้ คือ สไตล์ลิช (stylish) และ คูล (cool) นำมาควบรวมกัน โดยจะเห็นได้ว่า ถ้ารู้จักเลือก รู้จักตนเอง บวกกับรสนิยมชั้นดีที่ถูกบ่มเพาะจากประสบการณ์ มุมมองทางความคิด รู้จักวิเคราะห์ กลั่นกรองอย่างมีเหตุผล รู้จักเรียนรู้ และซึบซับสิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลา เอาแบบง่ายๆ ว่า เป็น ‘คนมีของ’ และรู้ว่าจะแสดงออกอย่างถูกที่ ถูกเวลา ถูกสถาการณ์ได้อย่างไร

จึงทำให้ สมาร์ต (smart) ในแบบลอปติมัม จึงไม่ได้มีดีแค่มาด แต่มากด้วยรอยหยักในสมอง เช่นกัน

 

‘ลอปติมัม’

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply