Stylish with a brain

Share This Post

- Advertisement -

หากพูดถึงคำว่า สไตล์ (Style) แต่ละคนย่อมมีนิยามที่ต่างกันออกไป บ้างก็ว่า สไตล์คือแฟชั่น หรือบางครั้งถูกนิยามลึกลงไปถึงไลฟสไตล์ที่เป็นอยู่ของแต่ละคน แต่สำหรับ ‘ลอปติมัม’ กลับมองว่าน่าสนใจมากกว่านั้น… เพราะคำว่าสไตล์นั้นเป็นสิ่งที่แสดงออกได้ถึงทัศนคติที่ีอยู่ภายใน จะฉายแสงออกมาจากความคิด ความชื่นชอบและรสนิยมของแต่ละบุคคล  โดยปรากฎออกมาให้เห็นผ่านเสื้อผ้า วิถีชีวิต  ที่น่าสนใจต่างกันออกไป  จนในที่สุดได้กลายมาเป็นคาแรกเตอร์เฉพาะให้เราจดจำกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนความเป็นผู้ชายแบบ สไตลิช วิธ อะ เบรน

‘ลอปติมัม’

- Advertisement -